dissabte, 24 de març de 2012


Lápi per el caldo.

Els allsEl presseguer ha florit. Es una maravella.

Primavera 2012

El presseguer ha florit. Es una maravella.